Ενεργειακοί Επιθεωρητές

“Άμεση εγγραφή στο Οριστικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με την παρακολούθηση του προγράμματος στο ΚΕΚ New York Studies

Με την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, άρθρο 52 του νόμου Ν. 4178, «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ, 174 Α΄/08.08.2013), όσοι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί έχουν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Το New York Studies είναι  πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης και σου παρέχει:

  • Επίσημο εκπαιδευτικό υλικό: τρία (3) εγχειρίδια του Τ.Ε.Ε.
  • Εκμάθηση λογισμικού Τ.Ε.Ε. – Κ.Εν.Α.Κ. για τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
  • Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης
  • Καταξιωμένοι και έμπειροι εκπαιδευτές
  •  Άρτιες και σύγχρονες υποδομές στην καρδιά της Αθήνας.

Προγράμματα που παρέχονται

  • Επιθεωρητών Κτιρίων
  • Επιθεωρητών Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Διαδικασία

1. Εγγραφή στο New York Studies
Κατά την εγγραφή στο φορέα εκπαίδευσης λαμβάνεις έναν αριθμό πρωτοκόλλου.

2. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr
Στη συνέχεια κάνεις την ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών www.buildingcert.gr και αποκτάς τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).

3. Εκπαίδευση – Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης

Το New York Studies σου παρέχει το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχεις επιλέξει.
Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον παρακολουθήσεις, τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, το New York Studies σου χορηγεί Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης.

4. Χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή
Μόλις ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορείς να υποβάλεις αίτηση για εγγραφή στο Οριστικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.buildingcert.gr).

- H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) οφείλει να εξετάσει το αίτημα εντός διαστήματος δύο (2) μηνών και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των επιλεγέντων υποψηφίων.

Μετά την ανακοίνωση αυτών οι επιλεγέντες μπορούν να εργαστούν ως ενεργειακοί επιθεωρητές

5. Εξετάσεις
Η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε σχετικές εξετάσεις από το ΤΕΕ δεν καταργείται, αλλά αναβάλλεται προσωρινά για σύντομο χρονικό διάστημα.

Μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (08.08.2013) , όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν αδιάλειπτα τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις

6. Τελευταίες εξελίξεις
Επίσης, το ΥΠΕΚΑ με πλήρη συναίσθηση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας και των μηχανικών, ικανοποιώντας το αίτημα των προέδρων των Επιστημονικών Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αρχιτεκτόνων προς τον Υπουργό Αναπληρωτή, Σταύρο Καλαφάτη, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο την επιδότηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Η σχεδιαζόμενη δράση, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.) θα έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα καλύπτει και όσους μηχανικούς έχουν ήδη εκπαιδευτεί.

Σύντομα αναμένεται ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και την επιδότηση της εκπαίδευσης τους, μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας (www.buildingcert.gr).

Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5B524%5D=2544&language=el-GR

Έναρξη προγράμματος Επιθεωρητών Κτιρίων:  17/09/2013

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Πέτρο Κοντονάτση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2103242954.

 

mitrooenergeiakonepitheoritvn

Μάθε περισσότερα:

Your message has been sent successfully. Thank you!
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

(για να αποφύγουμε το spam!)