Εξερευνώντας τον κόσμο της ΔΕΠ-Υ. Σύμπτωμα ή διαταραχή

Στόχος Σεμιναρίου : Ο προσδιορισμός και η ανάλυση της ψυχοπαθολογίας της ΔΕΠΥ με σκοπό την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας και αποτέλεσμα τη στοχευμένη και εξατομικευμένη πια θεραπευτική παρέμβαση.

Απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Ψυχολόγους
 • Συμβούλους
 • Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνιολόγους
 • Γονείς

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στη ΔΕΠΥ
 • Εξέταση και ανάλυση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια
 • Διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας της ΔΕΠΥ
 • ΔΕΠΥ και συννοσυροτητα με  αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη ή ψύχωση (ή ΔΕΠΥ και ο τρόπος που σχετίζεται με άλλες ψυχικές παθήσεις)
 • Η ΔΕΠΥ ως σύμπτωμα άλλων ψυχικών διαταραχών
 • Εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις

 

Διάρκεια : 5  ώρες