ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12 Φεβρουαρίου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε κοινωνικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας.

ΣΚΟΠΟΣ: Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των συγκρούσεων και να αποκτήσουν δεξιότητες  να τις διαχειριστούν δημιουργικά.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • Εμπόδια στην επικοινωνία
  • Ενσυναίσθηση
  • Αλλάζοντας οπτική στη σύγκρουση
  • «Όλοι μπορούν να κερδίσουν»
  • Λεκτική και συναισθηματική αλλαγή