ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12  ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19 Φεβρουαρίου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:  Σε στελέχη με θέσεις ευθύνης μέσα στην επιχείρηση. Σε όλα τα στελέχη HR.

ΣΚΟΠΟΣ: Η κατανόηση από τα στελέχη της επιχείρησης της αναγκαιότητας της   ανάπτυξης, των ήπιων δεξιοτήτων (Soft skills)  στην κρίσιμη αυτή εποχή, όπου όλοι οι τομείς του κοινωνικού/οικονομικού και πολιτικού  γίγνεσθαι  επαναπροσδιορίζονται.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • Soft skills vs hard skills
 • Μορφές επικοινωνίας
 • Βασικές αρχές επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Γιατί δημιουργούνται συγκρούσεις στην εργασία και ποιες οι τεχνικές για την άμβλυνσή τους
 • Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα διαχείρισης  άγχους
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Εγώ – Εμείς – ο Άλλος
 • Κατανόηση των δυναμικών των υποομάδων που δημιουργούνται σε μια επιχείρηση
 • Υιοθέτηση εταιρικής κουλτούρας (compliance & loyalty) από τους εσωτερικούς πελάτες μιας επιχείρησης
 • Αντιμετώπιση κρίσεων
 • Αυτοπαρακίνηση
 • Θετική αντιμετώπιση
 • Ικανότητα παρουσίασης (γραπτής προφορικής )