Αναπτυξιακές Διαταραχές: Νοητική Καθυστέρηση, Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger

Στόχος Σεμιναρίου : Η διερεύνηση,  η ανάλυση  και η κατανόηση των παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση Αναπτυξιακών Διαταραχών όπως η Νοητική Καθυστέρηση, ο Αυτισμός και το Σύνδρομο Asperger.

Απευθύνεται σε: 

  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
  • Ψυχολόγους
  • Συμβούλους
  • Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
  • Λογοθεραπευτές
  • Εργοθεραπευτές
  • Κοινωνιολόγους
  • Γονείς

Διάρκεια :  10 ώρες