ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21 Φεβρουαρίου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε κοινωνικούς επιστήμονες, σε  στελέχη επιχειρήσεων, σε άτομα που απασχολούνται στην εξυπηρέτηση ατόμων από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.

ΣΚΟΠΟΣ: Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες πολιτισμική επίγνωση, κατανόηση του τρόπου που προσλαμβάνουν και ανταποκρίνονται στο «διαφορετικό».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • Η σημασία της κουλτούρας
  • Πολιτισμική επίγνωση
  • Εμπόδια στην επικοινωνία  με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες
  • Ενεργητική ακρόαση
  • Δεξιότητες επικοινωνίας και κατανόησης ατόμων από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο
  • Η διαφορετικότητα ως ευκαιρία
  • Σεβασμός της διαφορετικότητας