ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 - 2013

ΔΡΑΣΗ: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

ΠΡΑΞΗ: “«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» στις 3 Περιφέρειες ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ”

Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟY”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΥΕ/ΕΚΤ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ME TH ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Ε.Κ.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕΚ NEW YORK STUDIES A.E.» Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (ΕΚΤ), υλοποιεί το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» στις 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ”

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS : 484599

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

KEK NEW YORK STUDIES Α.Ε.

ΣΚΟΥΦΟΥ 3, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Τ.Κ. 105 57

Τηλ: 210 3242954 Fax: 210 3236769

 Ε-mail: info@newyorkstudies.gr     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΒΜ ΜΕΤΑΔ 18-24

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 21439

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ : 25

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ : ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ, εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ : 16-1-2015 Έως 13-2-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ : ΈΩΣ 13-8-2015

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

Σκοπός της Δράσης: η επίτευξη μίας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δράση παρεμβάσεων:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 200 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης  - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης που αφορούν:

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής και

γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

Σκοπός της Δράσης: η επίτευξη μίας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δράση παρεμβάσεων:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 200 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης  - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης που αφορούν:

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής και

γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων):

  • 720€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
  • 1.520€ επίδομα πρακτικής άσκησης  (800€ για την α΄ φάση & 1.000€ για τη β΄ φάση)

Συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων):

  • 720€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών
  • 1.520€ επίδομα πρακτικής άσκησης  (720€ για την α΄ φάση & 800€ για τη β΄ φάση), διάρκειας 380 ωρών

 

espa