Ο ρόλος του παραμυθιού και της διήγησης στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου. Βιωματικό

Στόχος Σεμιναρίου: Η κατανόηση του ρόλου της διήγησης στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη  του ατόμου και η χρήση του παραμυθιού ως διδακτικό εργαλείο ή/και  ως εργαλείο  παρέμβασης.

Απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Ψυχολόγους
 • Συμβούλους
 • Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνιολόγους
 • Γονείς

Θεματικές Ενότητες

 • Στάδια ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου
 • Ο ρόλος του παραμυθιού και της ενεργής διήγησης στην αύξηση των γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου.
 • Εργαστήριο & Ανάλυση

 

Διάρκεια : 10 ώρες