Εργαστήριο συναισθηματικής ενδυνάμωσης παιδιών. Αναλύσεις περιστατικών και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εφαρμογή στη τάξη

Στόχος Σεμιναρίου : Σκοπός του εργαστηρίου είναι  η παρουσίαση δραστηριοτήτων που  στοχεύουν στην συναισθηματική ενδυνάμωση  παιδιών και εφήβων και συμβάλλουν στην ομαλή ψυχο-συναισθηματική  ανάπτυξη τους.

Απευθύνεται σε: 

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Ψυχολόγους
 • Συμβούλους
 • Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνιολόγους
 • Γονείς

Θεματικές Ενότητες

 • Ο ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
 • Σχέση του EQ με το IQ.
 • Γνώση του πώς η αναγνώριση και ο έλεγχος των συναισθημάτων μας οδηγεί σε επιτυχία.
 • Αναγνώριση και Έλεγχος των συναισθημάτων.
 • Αυτοεπίγνωση – Αυτοκυριαρχία – Αυτοέλεγχος.
 • Μέθοδοι και τεχνικές συναισθηματικής  ενδυνάμωσης παιδιών και εφήβων.

Διάρκεια :  20 ώρες