Προγράμματα ΛΑΕΚ

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ είναι προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για επιχειρήσεις που απασχολούν α) έως 25 άτομα και β) από 25 άτομα και άνω.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Όλα τα προγράμματα της ιστοσελίδας μας μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΛΑΕΚ.

Επίσης διαμορφώνουμε εκπαιδευτικές ενότητες που ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Σχετικός σύνδεσμος http://laek.oaed.gr/