Η τέχνη του να είσαι γονέας – Αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις ενδο-οικογενειακές προκλήσεις στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αρμονικής και λειτουργικής συνύπαρξης. Εργαστήριο

Στόχος Σεμιναρίου : Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των ρόλων όλων των μελών της οικογένειας, η πρόληψη καθώς και  η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Απευθύνεται σε: 

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Ψυχολόγους
 • Συμβούλους
 • Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνιολόγους
 • Γονείς

Θεματικές Ενότητες

 • Στοχεύοντας στην  αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων στην οικογένεια.
 • Θέτοντας τα όρια διδάσκοντας την υπευθυνότητα κάθε μέλους.
 • Ενίσχυση των κοινωνικών  δεξιοτήτων  των παιδιών  και του ενεργού διαλόγου.
 • Αντιμετωπίζοντας την επιθετικότητα και τις παραβατικές συμπεριφορές.

Διάρκεια :  20 ώρες