Οι Τραυματικές Εμπειρίες: Φυσικές καταστροφές, Διαζύγιο, Αποχωρισμοί (Εγκατάλειψη, Απώλεια), Ατυχήματα, Παρατεταμένη Νοσηλεία, Παραμονή στη Θερμοκοιτίδα, Πένθος

Απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
  • Ψυχολόγους
  • Συμβούλους
  • Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
  • Λογοθεραπευτές
  • Εργοθεραπευτές
  • Κοινωνιολόγους
  • Γονείς

Διάρκεια :  10 ώρες