Πρόγραμμα «Εκπαίδευση στη φροντίδα και την αντιμετώπιση ατόμων με Άνοια»

Τίτλος Πιστοποίησης edexcel : «BTEC Certificate in Dementia Care».

Στόχος Προγράμματος: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις βασικές συναισθηματικές και ψυχικές  ανάγκες των ατόμων με άνοια και των μελών της οικογένειας τους. Επίσης θα αναγνωρίζει τις επιμέρους διατροφικές ανάγκες και τις θεραπευτικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται. Τέλος, θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να εφαρμόζει ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις με τη χρήση νέων τεχνολογικών καινοτομιών στο χώρο της υποστήριξης ανοιακών ατόμων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Συμβούλους
 • Ψυχολόγους
 • Ψυχιάτρους
 • Κοινωνιολόγους
 • Νοσηλευτές
 • Φοιτητές
 • Ευρύ κοινό

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 • Κατανόηση της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε άτομα με άνοια σύμφωνα με την προσωποκεντρική προσέγγιση.
 • Κατανόηση και ικανοποίηση των διατροφικών απαιτήσεων των ατόμων με Άνοια.
 • Χρήση  φαρμακευτικής αγωγής σε πλαίσια κοινωνικής μέριμνας.
 • Σκοπός και βασικές αρχές της ανεξάρτητης συνηγορίας.
 • Ανεξάρτητη συνηγορία ψυχικών ικανοτήτων.
 • Παροχή υποστήριξης για τη συνέχιση των συνιστώμενων θεραπειών.
 • Εφαρμογή ομαδικών θεραπευτικών δραστηριοτήτων.
 • Υποστήριξη ατόμων σε πένθος.
 • Υποστήριξη ατόμων στο τέλος της ζωής τους.
 • Επικοινωνία και υποστήριξη ατόμων που χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνίες.
 • Υποστήριξη προσωποκεντρικής αντίληψης και σχεδιασμού.
 • Υποστήριξη λήψης θετικού ρίσκου.
 • Υποστήριξη ατόμων κατά τη χρήση βοηθητικής τεχνολογίας.
 • Διευκόλυνση της προσωποκεντρικής αξιολόγησης, του σχεδιασμού, εφαρμογής  και  επανεξέτασης .
 • Κατανόηση των μοντέλων της αναπηρίας.
 • Συνεισφορά στην περίθαλψη ατόμων  που απεβίωσαν.
 • Κατανόηση της ψυχικής ευημερίας και  της προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Διάρκεια Εκπαίδευσης : 120 ώρες

(υπό έγκριση)