Τα Ψυχοσωματικά Προβλήματα στα παιδιά και τρόποι αντιμετώπισης. Τραυλισμός, Τics, Κωλικοί, Χρόνια Κοιλιακά Άλγη

Στόχος Σεμιναρίου :Η διερεύνηση,  η ανάλυση  και η κατανόηση όλων εκείνων των παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση μιας ψυχοσωματικής διαταραχής στο παιδί, με σκοπό την, κατά το δυνατόν, επίτευξη μιας συγκροτημένης και καθοριστικής προληπτικής και θεραπευτικής παρέμβασης.

Απευθύνεται σε: 

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Ψυχολόγους
 • Συμβούλους
 • Ειδικούς Εκπαιδευτικούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Κοινωνιολόγους
 • Γονείς

Θεματικές Ενότητες

 • Ορισμός της ψυχοσωματικής διαταραχής
 • Αναφορά και κατηγοριοποίηση των ψυχοσωματικών παθήσεων
 • Αιτιοπαθογένεια των ψυχοσωματικών διαταραχών
 • Διαταραχές του Λόγου
  • Δυσαρθρία
  • Επιλεκτική Αλαλία
  • Τραυλισμός
 • Παθήσεις που αφορούν στο πεπτικό σύστημα
  • Χρόνια κοιλιακά άλγη
  • Κωλικοί εντέρου
  • Ελκώδης κωλήτιδα
  • Νόσος του Cronn
 • Διαταραχές μυοσπασμάτων (Tics)
 • Ενούρηση-Εγκόπριση
 • Εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις

Διάρκεια :  10 ώρες