ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:   80 ώρες (3 μήνες)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20 Ιανουαρίου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 • Σε Γραμματείς Επιχειρηματικών Μονάδων όλων των επιπέδων: Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών.
 • Σε νέες και νέους, που επιθυμούν να αποκτήσουν σφαιρική θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

ΣΚΟΠΟΣ: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  θα αποκτήσουν  ικανότητες να διεκπεραιώνουν το σύνολο των διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός οργανισμού, στο πλαίσιο μίας οργανωτικής ιεραρχικής δομής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • Βασικές  γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων
 • Μεθοδολογία οργανωσιακού σχεδιασμού γραμματείας και πρακτική αποτελεσματικής  διαχείρισης  διοικητικογραμματειακής  στήριξης επιχειρηματικών μονάδων
 • Επικοινωνία –Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας με κοινό
 • Βασικές αρχές δημοσίων σχέσεων
 • Εκμάθηση Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Business English
 • Θεσμικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας
 • Θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων
 • Διαχείριση χρόνου (time management)
 • Stress management
 • Εμπορική αλληλογραφία
 • Προετοιμασία και διαχείριση πρακτικών συνεδριάσεων