ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 24 Φεβρουαρίου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε φοιτητές,  στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες.

ΣΚΟΠΟΣ: Να  αυξήσουν οι συμμετέχοντες τις ικανότητες οργάνωσης του προσωπικού τους  χρόνου, να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους και  την ισορροπία  επαγγελματικής  και προσωπικής ζωής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • Τεχνικές διαχείρισης χρόνου
  • Προσωπική οργάνωση
  • Θέτοντας στόχους  και προτεραιότητες
  • Πλεονεκτήματα διαχείρισης χρόνου
  • Εντοπισμός λαθών στη διαχείριση χρόνου
  • Βιωματικές ασκήσεις – case studies