Ποιοι Είμαστε

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 New York Studies A.E.  ιδρύθηκε ως  φυσική συνέχεια μιας 25ετούς αδιάλειπτης και υψηλής  ποιότητας παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης και είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  (κωδικός 2472-12) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ανήκει στον  Εκπαιδευτικό Όμιλο του New York College, έναν όμιλο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που, σε συνεργασία με αμερικανικά και ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια υψηλού διεθνούς κύρους,  προσφέρουν ποιοτική πολυπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1989, στην Τσεχία (University of new York Prague) από το 1998  και στην Αλβανία (University of New York Tirana) από το 2002.

 

Το  όραμά μας 

 

Σε μία κοινωνία  που βασίζεται στην γνώση , στην αέναη εξέλιξη της τεχνολογίας και  σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας,  όραμά μας είναι η ανάπτυξη μίας  εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, στοχεύοντας στην επαγγελματική του επάρκεια, την προσωπική του ανάπτυξη και την ενεργή κοινωνική συμμετοχή. 

 

Ο σκοπός μας 

 

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης,  έχοντας την πεποίθηση ότι η συνεχής μάθηση πρέπει να  είναι στάση ζωής.                        

Με σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα  επιδιώκουμε την ανάπτυξη  γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων  που θα ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των ατόμων. Η Δια Βίου Μάθηση καθιστά τα άτομα  ανταγωνιστικά στην  αγορά εργασίας και βελτιώνει τις επαγγελματικές τους προοπτικές  μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους.  

 

Οι  άνθρωποί μας  

 

Το NEW YORK STUDIES  είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και εκπαιδευτές με υψηλά επιστημονικά προσόντα.. Οι άνθρωποι μας είναι  στελέχη, στην πλειονότητά τους με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με  επαγγελματική εμπειρία και μεράκι για το αντικείμενο της εργασίας και της   διδασκαλίας. 

Το New York Studies παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στα ακόλουθα θεματικά πεδία: 

 • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος

 • Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας

 • Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού

 • Παιδαγωγικά Επαγγέλματα

 • Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης

 • Επαγγέλματα Πληροφορικής

Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών

 • Αγροτικά Επαγγέλματα

 • Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών

Δραστηριότητες του New York Studies

 

 • Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων, Εργαζομένων & Επιχειρηματιών 

 • Προγράμματα για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 

 • Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης

 • Προγράμματα Διεπιχειρησιακής Κατάρτισης

 • Αυτοχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια 

 

 • Αυτοχρηματοδοτούμενα πιστοποιημένα προγράμματα

 • Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες 

 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού 

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης 

 • Έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών 

 • Διεξαγωγή ερευνών και μελετών 

 • Δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

 • Δράσεις προώθησης στην απασχόληση