Περιγραφή

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

  • Σε Γραμματείς Επιχειρηματικών Μονάδων όλων των επιπέδων: Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών.
  • Σε νέες και νέους, που επιθυμούν να αποκτήσουν σφαιρική θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

ΣΚΟΠΟΣ: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  θα αποκτήσουν  ικανότητες να διεκπεραιώνουν το σύνολο των διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός οργανισμού, στο πλαίσιο μίας οργανωτικής ιεραρχικής δομής.

New York Studies

Ένα νέο δυναμικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου 2) που θεμελιώνεται στην πολύχρονη εκπαιδευτική παράδοση και την αξιοπιστία του New York College

 

NEWLETTER

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Επικοινωνία

  • ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ
  • Τηλ. 210 3225961 Fax. 210 3233337
  • Email: info@newyorkstudies.gr