ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΓΑΝΗ

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ»

 

Απευθύνεται: Σε  στελέχη Τμήματος Μισθοδοσίας & Λογιστηρίου  ,υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και ανέργους.

 

Σκοπός: Η σωστή καταχώρηση των επί μέρους εντύπων καθώς και η θεωρητική ανάλυση αυτών προκειμένου να διασαφηνιστούν τυχόν απορίες.

 

Εισηγητής

Οικονομίδης Κωνσταντίνος (PhD – MSc) οικονομολόγος, στέλεχος ασφαλιστικού οργανισμού, επιστημονικός συνεργάτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρθρογράφος, συγγραφέας. Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία .

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ηγίες για τους Πίνακες «ΕΡΓΑΝΗ»

 • Οδηγίες για τους πίνακες ΕΡΓΑΝΗ.

Οι τελευταίες τροποποιήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ και αφορούν  την  υποχρέωση αναγγελίας έναρξης / μεταβολών στις περιπτώσεις:

 • απασχόλησης σε συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και εταιρείες του Δημοσίου)
 • θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης σε συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση
 • πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση
 • συμβάσεων μαθητείας.
 • Aνάλυση  εντύπων :
 • Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης Μισθωτού
 • E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από προγράμματα
 • Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που  συνδυάζονται με την κατάρτιση
 • E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας
 • E4: Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Συμπληρωματικός Ωραρίου, Τροποποίηση Ωραρίου, Τροποποιητικός Αποδοχών
 • Ε4: Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός
 • Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
 • Ε6: Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας αορίστου χρόνου (με ή  χωρίς προειδοποίηση)
 • Ε7: Βεβαίωση - Δήλωση του εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου     χρόνου ή έργου
 • Ε8: Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης
 • Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή και εκ περιτροπής εργασίας

 

Τόπος: New York Studies, Σκούφου 3, Σύνταγμα

Διάρκεια:  5 ώρες

Κόστος 120,00€

Πληροφορίες: 210-3242-954 & marketing@newyorkstudies.gr

 

Το σεμινάριο επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ με 0,45%.