Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιτυχίας: JobOne

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιτυχίας: JobOne

 

 

Μία συνεργασία της ISON Psychometrica και του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College!

 

Η αναζήτηση εργασίας είναι για όλους κάτι ιδιαίτερο: Προσδοκίες, αβεβαιότητα για τους κανόνες του παιχνιδιού, ανησυχία για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Η ISON Psychometrica και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College, με κατανόηση και γνώση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, ετοίμασαν ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιτυχίας, ειδικά για τους φοιτητές και απόφοιτους του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College

JobOne: Ας πιάσουμε δουλειά!

Το πρόγραμμα Job One είναι η πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Μέσω του προγράμματος θα αποκτήσεις προσανατολισμό και στρατηγική επιτυχούς υλοποίησης των επαγγελματικών σου επιδιώξεων.

 

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα:

Ενότητα 1η: Successful Matchmaking

 

Τι αναζητούν οι εργοδότες και πώς; Τι χαρακτηριστικά αναζητούν στους υποψηφίους ; Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες και τις δυνατότητες που έχεις: Αγγελίες, προσωπικά δίκτυα, διαδίκτυο; Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τον τρόπο εντοπισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων και τη σύνδεση τους με το επιθυμητό εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Ενότητα 2η: Tests: Make them work for you

 

 • Τεστ THC Νοητικής ικανότητας

 

Το τεστ THC μετρά μια ιδιαίτερη έμφυτη ικανότητα, την «κλίση» στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών που χρειάζονται σε κάποια επαγγέλματα και στη ζωή γενικά. Το THC μετρά την ικανότητα παραγωγής λογικών συμπερασμάτων. Η ικανότητα αυτή συνδέεται με την ευκολία με την οποία μαθαίνει κάποιος και βοηθά τους ανθρώπους να αξιοποιούν σωστά τις πληροφορίες που έχουν. To δυναμικό εκμάθησης, δηλαδή η ικανότητα των ανθρώπων να αποκτούν γρήγορα νέες γνώσεις, είναι πρωταρχικής σημασίας για την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.

 

 • Τεστ προσωπικότητας Polar

 

Ποιος είμαι; Ποια επαγγέλματα θα ταίριαζαν στο χαρακτήρα μου, ώστε να είμαι ευχαριστημένος από την τελική μου επιλογή; Μου ταιριάζει αυτό που θέλω να κάνω;

Αυτά είναι ερωτήματα που απασχολούν πολλούς νέους κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αλλά και σε περιόδους κρίσης, όπου καλείται κανείς να διαλέξει μια εργασιακή πορεία που να ταιριάζει στην προσωπικότητα και τις κλίσεις του.

Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας Pollar-t βασίζεται στην τυπολογία του Jung και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον υποψήφιο να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του και να τα συσχετίσει με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών και τις απαιτήσεις τους, ώστε να εντοπίσει τα επαγγέλματα εκείνα που είναι τα πλέον κατάλληλα για εκείνον/η.

Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα τεστ και να δουν την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, συνδυαστικά με την εργασιακή συμπεριφορά και επίδοση. 

 

 

Ενότητα 3η: Thinking Positive about Work

 

 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Σκέψεων CTI

 

Το Career Thoughts Inventory του Πανεπιστημίου της Φλόριντα είναι ένα εργαλείο εντοπισμού των αρνητικών σκέψεων σε σχέση με την εργασία, με στόχο την άμεση καταπολέμηση τους, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική ενεργοποίηση των συμμετεχόντων.  Το CTI® είναι ένα αυτό-χορηγούμενο, αντικειμενικά μετρώμενο εργαλείο αξιολόγησης των αρνητικών σκέψεων, που σχετίζονται με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Βασίζεται στην γνωστική θεωρία του Beck και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της λήψης επαγγελματικών αποφάσεων καθώς και της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Οι συμμετέχοντες στην ενότητα θα συμπληρώσουν το τεστ και θα προχωρήσουν στην ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων με τον/την σύμβουλο επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

 

Ενότητα 4η: Tailoring a CV

 

Η διαδικασία εξέτασης μιας υποψηφιότητας αρχίζει σχεδόν πάντα με την ανάγνωση και την μελέτη του βιογραφικού σημειώματος από κάποιον υπεύθυνο εταιρίας για την επιλογή στελεχών. Η πρώτη γνωριμία του υποψηφίου με τους υπευθύνους επιλογής γίνεται συνήθως μέσα από ένα «κομμάτι χαρτί» το οποίο, συνεπώς, πρέπει να είναι γραμμένο με  επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να προσελκύει την προσοχή του κάθε υπεύθυνου. Ο στόχος  του βιογραφικού σημειώματος είναι να έχει γραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην λήψη απόφασης για να κληθεί ο υποψήφιος σε μια συνέντευξη επιλογής, με τελική βέβαια επιδίωξη να αναλάβει τη  θέση που τον ενδιαφέρει.

Στην παρούσα ενότητα θα καλυφθούν:

 •  Ποια βιογραφικά μετράνε;
 • Συγγραφή βιογραφικού 
 • Συνοδευτικές επιστολές που ξεχωρίζουν

 

 

 

Ενότητα 5η: Interview 360

 

 

Ποια είναι τα μυστικά μιας συνέντευξης εργασίας; Εμφάνιση, γλώσσα του σώματος, «επικίνδυνες» ερωτήσεις, απαντήσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Η συνέντευξη ανάμεσα σε έναν υποψήφιο κι έναν μελλοντικό εργοδότη, είναι μια αμοιβαία διερεύνηση, προκειμένου να εξακριβωθεί η καταλληλότητα του ενός για τους σκοπούς του άλλου.

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης αξιολογούν ικανότητες, γνώσεις, εμπειρία και επιτυχίες, δυνατότητα μάθησης, χειρισμό εργασιακών απαιτήσεων, ενδιαφέρον για τη θέση απασχόλησης, ήθος, δυναμική, τρόπο επικοινωνίας, αξίες, τρόπο εργασίας και διοίκησης, γενικά ενδιαφέροντα, ενδυμασία και εμφάνιση κ.α.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ολιστική προετοιμασία και προσέγγιση για μια καθόλα αποτελεσματική και παραγωγική συνέντευξη. Η ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις προσομοίωσης της διεξαγωγής συνέντευξης με role-playing.

 

 

Ενότητα 6η: Personal Branding

 

Έχεις αποστείλει βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές, έχεις μιλήσει με ειδικούς στο τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, έχεις ερευνήσει τις αγγελίες τις αγοράς... και τώρα τι; Τι άλλο πρέπει να κάνεις για να συμβάλλεις στην επίτευξη των στόχων σου; Είναι χρήσιμο να αναπτύξεις το δίκτυο γνωριμιών σου για να αυξήσεις τις πιθανότητες να βρεις εργασία και με ποιο τρόπο; Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις, όχι μόνο τι θέλεις επαγγελματικά, αλλά και με ποιο τρόπο θα προσθέσεις αξία σε μια εταιρία; Γιατί είναι σημαντικό να έχεις αυτή των γνώση και να προωθήσεις τον εαυτό σου κατάλληλα, για να δημιουργήσεις τις ευκαιρίες σου;

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσεις:

 • Μεθόδους και διαδικασίες για αποτελεσματική προβολή του επαγγελματικού σου προφίλ
 • Τρόπους διεύρυνσης των επαγγελματικών σου ευκαιριών και του κύκλου επιρροής.

 

 

Ενότητα 7η: Winning Personal Strategy

 

Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται γα τον στρατηγικό σχεδιασμό αναζήτησης εργασίας. Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για επαγγελματικές διεξόδους (εξαρτημένη εργασία, ελεύθερο επάγγελμα, επιχειρηματικότητα).

 

Πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο:  2103242954 - 2111039800
 • Email: admissions1@newyorkstudies.gr
 • Διεύθυνση: Σκούφου 3, Σύνταγμα.
 • Υπόψη: κας. Κωνσταντακοπούλου και κας. Δημητράκη.

 

 

Ενημερωθείτε εδώ για όλα μας τα προγράμματα!