ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Ασφαλιστική – εργασιακή ανάλυση βάσει των πρόσφατων αλλαγών στην νομοθεσία»

Απευθύνεται: Σε λογιστές, φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές, σε υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού, σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων – οργανισμών, σε δικηγόρους οι οποίοι διαχειρίζονται εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Σκοπός: Η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των διατάξεων και των τελευταίων αλλαγών. Μετά την κάθε ενότητα θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ εισηγητή και εκπαιδευομένων για επίλυση τυχόν ατομικών ή γενικότερου ενδιαφέροντος θεμάτων.

Θεματολογία

  • Νέες διατάξεις του Ν.4225/14 για την υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ & Επικουρικών Ταμείων
  • Νέα πρόστιμα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Εργόσημο
  • Υπαγωγή στην ασφάλιση : Θέαμα – ακρόαμα, δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι λόγω παράλληλης απασχόλησης Ν.3863/10
  • Νέα ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία
  • Υπολογισμός ημερών εργασίας – μερική απασχόληση – εκ περιτροπής απασχόληση
  • Καταγγελίες εργαζομένων – Ένδικα μέσα

 

Εισηγητής: Οικονομίδης Κωνσταντίνος (PhD – MSc) οικονομολόγος, στέλεχος ασφαλιστικού οργανισμού, επιστημονικός συνεργάτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρθρογράφος, συγγραφέας. Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία .

Διάρκεια:  5 ώρες

Κόστος 150,00€ (επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ με 0,45%)